Header
SKK hem

Sabueso espanol

Ingår i grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Historik

Rasen var känd redan under tidig medeltid och beskrivs mästerligt av kung Alfons XI (1300-talet) i en handbok om konsten att jaga parforce (hetsjakt, jakt med flera hundar). Den beskrivs även av Argote de Molina (1582) och av ett flertal klassiska författare.

Användningsområde

Sabueso español är en drivande hund, vilken används för jakt på småvilt, men den fruktar inte heller jakt på storvilt, må det så vara vildsvin, hjort, rådjur, räv, varg eller björn. Jägaren kan, med ledning av hundens skall och hur det varierar, följa jaktens förlopp och dess innehåll. Rasen är specialist när det gäller jakt på hare, men den är också effektiv som viltspårhund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är tillgiven och lugn. Vid jakt visar den prov på enastående mod och tapperhet.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 52-57 cm och för tikar 48-53 cm. Färgen är vit och orange, den orangea färgen kan variera från ljust orange (citron) till intensivt kastanjebrunt.

Pälsvård

Pälsen är tät, kort, fin och åtliggande och är mycket lättskött.

Övrigt

Rasen är relativt ovanlig i Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.