Header
SKK hem

Polski owczarek podhalanski

Ingår i grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Polski owczarek podhalanski kan troligen leda sitt ursprung tillbaka till herdehundar som följde med de asiatiska stammar som invandrade till Europa för flera tusen år sedan. Karpaternas bergsmassiv har varit hemvist för vita herdehundar i sekler. Rasen har tidigare kallats för tatrahund. Hundarna hade till uppgift att ha översikt över djurflockarna som oftast var fårflockar. De skulle varna för fara och om så behövdes också försvara flocken. Rasen erkändes internationellt 1967.

Användningsområde

Polski owczarek podhalanski är en självständig herde- och vakthund. Rasen passar inte enbart som sällskapshund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har ett lugnt temperament och den är intelligent och uppmärksam. Den har kvar herdehundens egenskaper såsom stark vaktinstinkt.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 65–70 cm och för tikar 60–65 cm. Rasen har riklig, lång, tjock, rak eller något vågig päls som ska kännas hård. Underullen ska också vara riklig. Färgen är vit.

Pälsvård

Pälsen kräver måttlig pälsvård och badas vid behov.

Övrigt

Polski owczarek podhalanski är ingen lämplig hund att ha i lägenhet eller i stadsmiljö. Mycket få individer finns i Sverige. Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha bland annat stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.