Header
SKK hem

Österreichischer pinscher

Ingår i grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Historik

Österreichischer pinscher härstammar från den gamla ”landpinschern“, vilken ännu under andra hälften av 1800-talet förekom allmänt som mångsidig och anspråkslös bondehund. En planmässig avel inleddes 1921. Rasen erkändes av den Österrikiska Kennelklubben 1928, under rasnamnet österreichischer kurzhaariger pinscher. Namnet ändrades 2000 till österreichischer pinscher.

Användningsområde

Vakt- och sällskapshund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Österreichischer pinscher är stabil, livlig, uppmärksam, lekfull och särskilt tillgiven nära förtrogna människor. Gentemot främlingar kan den vara avvaktande. Jaktinstinkten hos rasen är numera svagt utvecklad.

Storlek och utseende

Rasen är en medelstor och kraftig hund med ett piggt och vaket uttryck. Mankhöjd för hanar är 44-50 cm och tikar 42-48 cm. Färgen är varmt gul, gulbrun, hjortröd, svart med tanteckningar och vita tecken kan förekomma.

Pälsvård

Pälsen är lättskött. Den har en dubbel päls. Täckhåret är kort till medellångt, tätt, slätt och åtliggande. Underullen är tät och kort.

Övrigt

Rasen är relativt ovanlig i Sverige. Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa föräldradjuren i deras vardagsmiljö och studera resultat från ev. mentalbeskrivningar

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.