Header
SKK hem

Norsk buhund

Ingår i grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp

Historik

Norsk buhund (bu = gård) kan räkna sin bakgrund till förhistorisk tid. Fynd i norska vikingagravar visar att spetshundar varit vanliga på gårdarna. Dessa hundar har varit vakt- och gårdshundar och då fårskötseln började etablera sig som en del av jordbruket, kom buhunden att användas även som fårvallare. Den var mycket lämplig till det eftersom den är aktiv, alert och tålig. Rasen har i allt väsentligt funnits i Norge men efterhand har de övriga nordiska grannländerna kommit att intressera sig för rasen.

Användningsområde

Buhund har många användningsområden. Den har en stark revirkänsla, är vaken, påpasslig och modig. Den har mycket god hörsel vilket betyder goda förutsättningar som vakthund. Den används i olika former av jakt på både älg, småvilt och fågel. Dagens buhundar är framgångsrika som brukshundar i lydnad, spår och agility. Vi har i Sverige individer som meriterats som räddningshundar samt som servicehundar åt personer med funktionshinder.

Hälsa

Den skadestatistik som tagits fram från försäkringsbolagen visar att buhunden under 2002–2007 varit en mycket frisk hundras.

Egenskaper / Mentalitet

Den norska buhunden är en sund ras med genomgående okomplicerad mentalitet med gott temperament. Som familjehund är den läraktig och lätt att dressera. Den älskar barn och har en nästan obegränsad lust att leka.

Storlek och utseende

Buhunden är en typisk spetshund, under medelstorlek, lätt byggd med kort kompakt kropp, tät åtliggande päls och upprättstående öron. Svansen bärs stramt ringlad över rygglinjen. Mankhöjd för hanar är 43–47 cm och tikar 41–45 cm. Två olika färgvarianter finns; fawn (från helt ljus- till rödgult) samt enfärgat svart.

Pälsvård

Den fäller sin päls två gånger per år, först underullen och senare stickhåren. Då krävs ordentlig pälsvård.

Övrigt

Rasen är absolut ingen ”soffhund”, det vill säga ingen hund man lämnar ensam många timmar. Den behöver stimulans och vill vara med sin flock. Aktivitet och motion är mycket viktigt för rasen. Den är oerhört social, älskar alla och umgås gärna med såväl människor som andra hundar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.