Header
SKK hem

Mastino napoletano

Ingår i grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Historik

Mastino napoletano sägs vara ättling till de stora romerska mastiffer som Columella (1:a århundradet e.Kr.) beskriver i sin bok De Re Rustica. Det var mastiffer som spreds över hela Europa genom att de användes som stridshundar av de romerska legionärerna. Mastino napoletano anses därför vara ursprung till många andra europeiska mastiffraser. Rasen har överlevt under 100-tals år på landsbygden kring Neapel och Vesuvius. En nyinventering av rasen gjordes 1947.

Användningsområde

Dagens hundar används mest som skydds-, gårds-, vakt- och sällskapshundar.

Hälsa

Rasens kroppsbyggnad och hud medför allvarliga hälsorisker som t.ex. hudinflammationer och ögonproblem på grund av veckbildningar i lös och alltför riklig hud och otillräckligt strama ögonkanter. Även rörelsestörningar på grund av dålig kroppskonstruktion och felaktig benställning är, liksom höftledsdysplasi (HD), vanligt förekommande i rasen. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD).

Egenskaper / Mentalitet

Temperamentet ska vara stabilt och tillgivet. Vaktinstinkten är stark och den vaktar oavbrutet både hemmet och dess innevånare och är därför ingen lämplig förstagångshund.

Storlek och utseende

Mastino napoletano är en stor och tung hund med omfångsrik kropp. Mankhöjd för hanar är 65–73 cm och tikar 60–68 cm. Vikten är för hanar 60-70 och tikar 50-60 kg. Pälsfärgen är grå, blygrå och svart, leverbrun, fawn och rådjursröd. Nämnda färger kan även förekomma med tigrering.

Pälsvård

Rasen är korthårig.

Övrigt

Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.