Header
SKK hem

Kraski ovcar

Ingår i grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Historik

Slovenien är ursprungslandet. Den fick sitt första rasnamn, Karst, efter Karstmassivet som är beläget mot den italienska gränsen. Under den dåvarande jugoslaviska tiden hade de illyriska folken med sig rasen på sina vandringar och namnet ändrades då till Illyrian Shepherd Dog 1939. Den räknades som samma ras som sarplaninac fram till år 1968 då de båda herdehundsraserna delades. Rasnamnet idag är kraski ovcar enligt den internationella hundorganisationen FCI.

Användningsområde

Vakt- och herdehund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Den har måttlig skärpa, är modig och trogen sin ägare. Som orubblig vakthund är den misstänksam mot främlingar. Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Storlek och utseende

Rasen är mellanstor, harmoniskt byggd, robust med väl utvecklad muskulatur och stark kroppskonsitution. Mankhöjd för hanar är 57-63 cm och tikar 54-60 cm. Vikt för hanar är 30-42 kg och tikar 25-37 kg. Färgen är järngrå och något mörkare på rygg och mörk mask i ansiktet.

Pälsvård

Pälsen kräver regelbunden genomborstning och är lång samt tätt åtliggande med riklig underull.

Övrigt

Endast ett fåtal individer finns i Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.