Header
SKK hem

Kleiner münsterländer

Ingår i grupp 7 Stående fågelhundar

Historik

Stående fågelhundar av spanielmodell, återfinns så tidigt som på 1400-talet i de sydligare delarna av Europa. Gamla målningar från kontinenten avbildar ursprungliga fågelhundar av en modell som påminner om dagens kleiner münsterländer. Omkring det förra sekelskiftet började hundtypen utvecklas till ras i trakterna kring Münsterland i Tyskland. Rasens grundare skapade en mindre stående fågelhund med mångsidighet som viktigaste egenskap, vilket fortfarande är rasens främsta kännetecken. Till Sverige kom rasen på 1960-talet för att stanna.

Användningsområde

En kleiner münsterländer möter de flesta av jägaren krav. Den passar för fågelarbete som stående fågelhund, för stötjakt på klövvilt samt för alla typer av eftersök, för apportering på land och i vatten samt för viltspårarbete. Många individer har även tillräcklig skärpa för att fungera som avfångningshund på skadat klövvilt eller för att ställa grävling och vildsvin. Den arbetar noggrant, har ett utmärkt luktsinne och är en mycket god viltfinnare.

Hälsa

Rasen är i grunden en mycket robust och sund hund, som tack vare sin mentalitet, storlek, kroppsbyggnad och utmärkta päls klarar av mycket krävande förhållanden bland törne och taggar på sommaren och bistra förhållanden under vintern. Kleiner münsterländer deltar tillsammans med alla kontinentala fågelhundsraserna inom Svenska Vorstehklubben (SVK) i ett övervakningsprogram för kontroll av höftledsdysplasi (HD). Målmedveten avel ska förebygga just uppkomst av HD hos denna typ av arbetande fågelhund.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är intelligent, lättlärd och temperamentsfull men balanserad med stabil karaktär. Den är uppmärksam och vänligt inställd till människor med god följsamhet gentemot föraren. Den har passionerad och uthållig jaktlust, mångsidiga jaktanlag liksom god nervstyrka och viltskärpa.Sammanfattningsvis kan sägas, att mentaliteten är god hos de allra flesta individer. Till karaktären är de generellt sociala, vänliga samt fungerar väl med familjen och andra hundar. Rasen har även en ganska utbredd vaktinstinkt.

Storlek och utseende

Den är en medelstor hund med kraftig och harmonisk kroppsbyggnad och ädla, eleganta och balanserade proportioner. Mankhöjd för hanar är ca 54 cm och tikar ca 52 cm. Huvudet är ädelt. Kroppslinjerna är flytande med vågrätt buren svans. Fram- och bakben har riklig päls och så även svansen. Den glänsande pälsen ska vara slät eller lätt vågig, tät och inte för lång. Rörelserna är harmoniska och vägvinnande. Färgen ska vara brun och vit eller brunskimmel med bruna fläckar, mantel eller prickar.

Pälsvård

Pälsen ska vara tät och medellång, slät eller lätt vågig och vara åtliggande och vattenavvisande. Den täta pälsen ska ge så bra skydd som möjligt mot väder, terrängförhållanden och skador. Håret mellan tassarnas trampdynor behöver hållas kort, speciellt på vintern. I övrigt krävs bara normal borstning.

Övrigt

Den är en typisk jakthund som behöver både fysisk- och psykisk stimulans för att trivas. Den är inte lämplig som enbart sällskapshund. Rasen tillhör Svenska Vorstehklubben – SVK. För ytterligare information – gå in på SVKs webbplats.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.