Header
SKK hem

Hrvatski ovcar

Ingår i grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Historiskt finns inte mycket nedtecknat om rasen. Hrvatski ovcar betyder kroatisk herdehund. Rasen finns mest i områden vid den ungerska gränsen och liknar mycket och används på liknande sätt som den ungerska rasen mudi.

Användningsområde

Rasens instinkter for vallning och vakt av boskap ar starkt utvecklade men den används också som vakthund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen ska vara livlig och uppmärksam.Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar och tikar är 40-50 cm. Färgen är enfärgat svart. Enstaka vita strån på hals och bröst accepteras. Den kan födas med stubbsvans.

Pälsvård

Den har en lättskött vågig päls, cirka 7-14 cm lång på ryggen, med tät underull. Karaktäristiskt för rasen är att den har relativt kort hår på huvud och ben.

Övrigt

Rasen är mycket ovanlig i Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.