Header
SKK hem

Ciobanesc romanesc mioritic

Ingår i grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Rumänska herdar använde dessa hundar i för att skydda sina hjordarna. I århundraden har de avlats endast med tanke på deras användningsområden. Först 1981 skrev hemlandet den första rasstandarden.

Användningsområde

Herde- och vakthund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Att vakta faller sig naturligt för denna herdehund. Den ska vara orädd och ha en instinktiv och ovillkorlig anknytning till sin ”hjord och herde”. Den ska ha ett lugnt och stabilt temperament.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar ska vara minst 70 cm och tikar minst 65 cm. Den får aldrig verka tung utan ska vara vig och rörlig trots sin storlek. Färgen är vit med svarta eller grå fläckar, eller helt enfärgad och då grå eller vit.

Pälsvård

Pälsen är minst 10 cm lång och grov med en mjuk och tät underull. Den kräver måttlig pälsvård och badas vid behov.

Övrigt

Det är ingen lämplig hund att ha i lägenhet eller i stadsmiljö. Mycket få individer finns i Sverige. Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha bland annat stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.