Header
SKK hem

Cesky fousek

Ingår i grupp 7 Stående fågelhundar

Historik

Cesky fousek var före första världskriget den vanligast använda strävhåriga stående fågelhunden i det som idag är Tjeckien och Slovakien. Världskriget och dess följder gjorde att rasen nästan dog ut under 1920-talet. Basen för dess återuppbyggnad utgjordes av några ursprungliga, typiska exemplar från vilka den moderna typen av rasen utvecklades genom planmässig avel. Den är för närvarande den andra mest använda jakthundsrasen i de tjeckiska och slovakiska republikerna.

Användningsområde

Stående fågelhund. Cesky fousek är allsidig som jakthund, då den har naturlig fallenhet för arbete såväl på fält, som i vatten och skog.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen utstrålar styrka och uthållighet. Trots sin medfödda rovdjursskärpa är den lätt att föra och den är tillgiven sin ägare.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 60-66 cm och tikar 58-62 cm. Vikten är för hanar minst 28 kg och högst 34 kg och tikar minst 22 kg och högst 28 kg. Färgen är mörkskimmel med eller utan bruna fläckar, brun med melerade tecken eller brun utan större tecken.

Pälsvård

Pälsen består av tre olika pälsstrukturer; mjuk och tät underull, hårda och grova täckhår och längre, särdeles hårda och raka stickelhår på förbröst, rygg, skuldror och i ljumskarna. Den är lättskött, men fäller underullen helt under sommaren.

Övrigt

Rasen är relativt ovanlig i Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.