Header
SKK hem

American hairless terrier

Ingår i grupp 3 Terrier

Historik

Hundrasen har sitt ursprung i den amerikanska rasen rat terrier.

Användningsområde

Rasens förfäder, rat terrier, avlades för att jaga råttor och andra skadedjur. Idag fungerar rasen främst som sällskapshund.

Hälsa

Antalet registrerade individer i Sverige är få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har en stark jaktinstinkt men på grund av sin hårlöshet är den olämplig för de flesta jaktaktiviteter. Den är energisk, alert, nyfiken och lättlärd. Om den socialiseras vid tidig ålder passar den utmärkt som sällskapshund.

Storlek och utseende

Idealmankhöjd hos både hanar och tikar är 30,5 – 40,5 cm. Korrekt storlek är mycket viktigt. Alla färger och kombinationer är tillåtna utom merle och albino. Rasen finns både som hårlös och bepälsad.

Pälsvård

Pälsen på den pälsade varianten är lättskött. Den nakna varianten kan behöva smörjas med hudolja om huden är torr. På sommaren kan solskyddsmedel behövas och vid kall årstid behöver den täcke.

Övrigt

De första individerna registrerades 2016 i Sverige. Rasen är erkänd i de nordiska länderna och äger där rätt att ställas ut på officiella utställningar men den är inte erkänd av FCI, den internationella sammanslutningen av kennelklubbar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.