Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Årsmöte

Årsmöte

Isländsk fårhund

Uppdaterat domarkompendium efter domarkonferensen 2022, med standardändringar införda.

Portugisisk vattenhund

Ny version av rasstandarden publicerad.

Siberian husky

Ny version av rasstandard publicerad.

Tax

Ny version av rasstandard publicerad.

Continental bulldog

Svensk rasstandard publicerad

Ciobanesc romanesc mioritic

Ny version av rasstandard publicerad.

Domarinbjudan

Ny rutin för domarinbjudan utländska domare som dömer för första gången i Sverige från 1 januari 2023.

Miniature american shepherd

Rasspecifik Avelsstrategi, RAS, miniature american shepherd publicerad. RAS, beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom hundrasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Welsh springer spaniel

Uppdaterat RAS-dokument.

Prazský krysarík

Ny version av dokumentet rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Old english sheepdog

Nytt RAS-dokument publicerat.

Irish softcoated wheaten terrier

Ny version av dokumentet rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Drever

Ny version av dokumentet rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.