Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Pudel, toy

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Pudel, stor

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Pudel, mellan

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Pudel, dvärg

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Lhasa apso

Nytt domarkompendium. Ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

De fyra stora rovdjuren

Klubbverksamhet hösten 2021

Utbildningskommittén

Japansk spets

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Finsk lapphund

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Bouvier des flandres

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Australisk terrier

Ny version av rasspecifika avelsstrategier, RAS, publicerad.

Tibetansk spaniel

Ny version av rasstandarden publicerad.

Phalène

Ny version av rasstandarden publicerad.

Papillon

Ny version av rasstandarden publicerad.