Header
SKK hem

Senast uppdaterat på skk.se

Svensk vit älghund

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Rysk-europeisk lajka

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Norsk älghund, svart

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Norsk älghund, grå (gråhund)

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Hälleforshund

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Jämthund

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Karelsk björnhund

Reviderat domarkompendium; ett komplement till rasstandarden för exteriördomare med bilder och rasklubbens kommentarer.

Föreningskommittén

Årsmöte

Kromfohrländer

Ny version av rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är särskilt framtagen för hundrasen.

Norsk lundehund

Ny version av rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är särskilt framtagen för hundrasen.

Shiba

Ny version av rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är särskilt framtagen för hundrasen.

Siberian husky

Ny version av rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är särskilt framtagen för hundrasen.

Vit herdehund

Ny version av rasspecifik avelsstrategi, RAS, som är särskilt framtagen för hundrasen.

Policyuttalanden

Uppdaterat policyuttalande från SKKs avelskommitté avseende höftdysplasi, HD.